Top Left Olmuksan International Paper   Sabac?International Paper Top Right
Left Line

Değerli Hissedarlarımız,

Değerli Hissedarlarımız,2012 senesi tüm dünya genelinde ekonomik açıdan zorlu bir yıl oldu. Global büyümedeki yavaşlama ve Euro krizindeki belirsizliğin sürmesi, toparlanmanın beklenenden daha yavaş gerçekleşmesine sebep oldu. Tüm bunlar olurken, Türkiye'nin yıllık büyüme hızı da 2011'e kıyasla daha düşük bir seyir gösterdi. 2012'deki GSYİH büyümesi, global büyüme oranlarıyla aynı doğrultuda, %2,5'in biraz üzerinde hesaplanıyor. Her ne kadar Türkiye'nin bir numaralı ticaret ortağı olan Avrupa'ya yönelik ihracatı Euro Bölgesi'ndeki krizden olumsuz etkilense de, başta Rusya, Çin ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere dünyanın diğer bölgelerine yapılan ihracattaki artışlar bu açığı telafi etti. 2013 için ekonomik şartların ve dolayısıyla da GSYİH oranlarının az da olsa iyiye gitmesi bekleniyor. Bununla birlikte, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin badireleri atlatılabilmek için etkin işletme yönetimine odaklanmaları da önemini koruyacak.


Türkiye'de oluklu mukavva alanında lider kuruluş Olmuksan International Paper, yeni pazarlar geliştirerek ve müşterilerine yenilikçi ve katma değerli çözümler sunarak liderlik konumunu daha da güçlendirdi. Girdi maliyetleri üzerindeki tüm baskılara ve 2012'nin başındaki yüksek enflasyon oranlarına rağmen Olmuksan International Paper finansal performans ve operasyon verimliliği açısından tatmin edici sonuçlar elde etti ve şirketin 2012'deki pazar payı yaklaşık olarak önceki yılla aynı seviyede kaldı. 2013'de en önemli odak noktamız Olmuksan International Paper'ın rekabetçi konumunu daha da güçlendirmek ve hedefli yatırımlar ve büyüme girişimleri ile şirketin imkanlarını arttırmak olacak. Bununla birlikte, 2012'nin en kayda değer gelişmesi Olmuksan International Paper'daki tüm Sabancı hisselerinin, dünyanın lider kağıt ve ambalaj şirketi International Paper tarafından satın alınması oldu. Bu işlemin tamamlanmasının ardından, International Paper Olmuksan International Paper'ın çoğunluk hissedarı haline geldi. International Paper'ın bir parçası olmak, Olmuksan International Paper'ın onurlu ve başarılı mirası ile International Paper'ın global uzmanlığı ve deneyimini birleştirecek ve Olmuksan International Paper'ın sürdürülebilir stratejik büyüme planlarını destekleyecektir. Entegrasyon 2013 yılı boyunca devam edecektir. Yönetim Kurulu adına, Olmuksan International Paper'ın performansını sürekli geliştirmek için büyük emek sarf eden ve bağlılık sergileyen çalışanlarımıza; devam eden destekleri için hissedarlarımıza; sadakatleri için müşterilerimize ve güven dolu işbirlikleri için tedarikçilerimiz ile diğer iş ortaklarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım.

Jonathan Edward Ernst
Başkan
 


Faaliyet Raporları
Şirket Bilgileri
Bilgilendirme Politikası
Ücretlendirme Politikası
Pay Alım Teklif Bilgi Formu
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Kaydileştirilmeyen Hisse Senetlerinin Sahipleri Hakları
Esas Sözleşme
Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu Üyeleri
İmtiyazlı Paylar
Özel durum açıklamaları için lütfen tıklayınız.
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
İç Yönerge
Çağrı Bildirim Formu
Genel Kurul Toplantı Gündemi

Genel kurul toplantılarına ilişkin toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri
Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları
Right Line
Bottom Left Bottom Right
Designed and Produced by Crema