Top Left Olmuksa   Sabacı International Paper Top Right
Left Line

İNSAN KAYNAKLARI

Daha mutlu ve bağlı çalışanlar yaratmak üzere;

Etik kurallar çerçevesinde, şirketimizi geleceğe taşıyacak, potansiyeli yüksek kişiler seçilir ve doğru işe yerleştirilir.

Çalışanlarımızın performansını destekleyecek şekilde gelişimlerine odaklanılır ve gelişim süreci, zorlayıcı fakat gerçekleştirilebilir hedefler, etkin geri bildirimler, iç-dış eğitimler, verimlilik/optimizasyon/sosyal sorumluluk projeleri ile desteklenir.

Şirket içinde güçlü bir iletişim ortamı ile yeni fikirlerin ortaya çıkmasına uygun bir iklim oluşturulur.

Bölgelerarası standardizasyon ve sinerji çalışmaları ile Olmuksa kurum kültürünün oluşumu desteklenir.

Takdir ve ödül kültürünün tüm iş süreçlerinde uygulanması desteklenir.

 

İşe Alım

Kısa ve uzun vadeli iş hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak olan insan kaynağı planlarımıza uygun olarak, Şirketimizi geleceğe taşıyacak, gelişim potansiyeli yüksek kişilerin, sektörel şartlara uygun, etik kurallar çerçevesinde seçer ve işe alırız.

 

Performans Yönetimi

Şirketimizin ana stratejilerini destekleyen iş hedeflerini, tüm çalışanlarımıza SMART prensibine uygun olarak yayılımını sağlar, geri bildirimlerle gelişimi hedefleyen adil ve etkin değerlendirmeye odaklı bir performans kültürü oluşturmayı hedefleriz.

 

Bireysel ve Organizasyonel Gelişim

Organizasyonel gelişimi, yüksek performans ve çalışan bağlılığını destekleyen bir iklim oluşturulmasını hedefleriz. İş Aileleri Sisteminde tanımladığımız bilgi-beceri ve yetkinlik alanlarını çalışanlarımızı bireysel hedeflerine ulaştırmada bir rehber olarak alırız.  Gelişimin öncelikle kişilerin kendi sorumlulukları olduğu yaklaşımıyla, verimlilik/optimizasyon/sosyal sorumluluk projelerini, iç mentorluk sistemini, farklı/yeni görevlendirmeleri kişisel gelişimin temel taşları olarak algılar ve uygularız.

 

Kariyer ve Yedekleme Yönetimi

Şirketimizin organizasyonel gelişimi ve sürekliliği için  Olmuksa Organizasyon Başarı Planı süreci içerisinde, çalışanlarımızın hem yatay hem de dikey kariyer gelişimlerini sağlayacak süreçlerimizi gözden geçir ve aksiyon planları yaparız. Organizasyonumuzdaki gelişmelere bağlı olarak yüksek potansiyelli çalışanlarımızın yönetsel pozisyonlara getirilmesi öncelikli hedefimizdir.

 

Ödül Yönetimi

Şirketimiz kısa ve uzun vadeli iş planları doğrultusunda ihtiyaç duyduğu tüm rol ve sorumluluklar HAY iş Aileleri Modeli içerisinde tanımlanmıştır. Sektörel farklılıkları ve şirket pazar ihtiyaçlarını göz önüne alan, etkin ve hedeflerle uyumlu, tanıma ve takdiri ön planda tutan adil bir ödül yönetimi uygulamak ve her yıl gözden geçirmek hedefimizdir.

 

Çalışma İlişkileri

Şirketimizde çalışanlarımızın bağlı olduğu ilgili kanun ve mevzuatların, yasal ve sözleşme gereği edinilmiş haklarının eksiksiz uygulanmasını ve takibini, çalışma barışının korunmasını sağlayacak ve yasal yükümlülükleri yerine getirecek şekilde özlük haklarının yönetilmesini sağlarız.

 

Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler

Tüm çalışanlar aylık maktu ücret esasına göre çalışmakta ve yılda 4 adet brüt maaş tutarında ikramiye almaktadırlar. Tüm Operasyon Çalışanlarına iş kıyafeti, İSİG teçhizatları, kişisel koruyucu ekipman verilir. Ayrıca çalışanların; ulaşım, yemek imkanları Şirketçe sağlanır.

 

Çalışan Sayıları

31/07/2014 tarihi itibariyle Şirketimizde toplam çalışan sayısı 994 olarak gerçekleşmiştir.   
Şirketimiz

Başvuru için lütfen aşağıdaki link aracılığıyla CV bankamıza kayıt olunuz.

İlginiz için teşekkürler.

Kariyer.net
Right Line
Bottom Left Bottom Right
Designed and Produced by Crema