Top Left Olmuksan International Paper   Sabac?International Paper Top Right
Left Line


 

İlke ve İnançlarımız

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ için tıklayınız.

İLKELERİMİZ

1. En yüksek etik standartları benimseriz.
2. Sorumluluk bilinci ile hareket ederiz.
3. İyi birer vatandaş olarak çaıişanlarımızın sağlık ve güvenliğini koruruz.
4. Doğal kaynakları sorumluluk bilinci ile kullanırız.
5. İş sonuçlarına ve müşteri memnuniyetine odaklıyız.
6. Birbirimize ciddiyet ve saygı ile yaklaşır, düşünce, kültür ve yetişme tarzı farklılıklarını kabul ederiz.
7. Mükemmelliyet ve en iyi olma yolunda ısrarcıyız.
8. Karar alırken bütün şirket için en iyi olan seçenekleri dikkate alırız.
9. Müşterilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmekle yükümlüyüz.
10. Çalışanların gelişimine katkıda bulunmanın herkesin sorumluluğu olduğuna inanırız.
11. Kendimize büyüyen hedefler belirler ve değişime inanırız.

İNANÇLARIMIZ

 • Müşteri odaklılık,
 • Çağdaş,
 • Şeffaf ve dürüst yönetim,
 • Farklı görüşlere açıklık,
 • Değişime açık, değişimi teşvik eden,
 • Öneriye açık,
 • Kalite, isig, çevre ve maliyet bilincine sahip,
 • Şirket prosedür ve yönetmeliklerine uygun hareket eden,
 • Değişen şartlara hızla uyum sağlayan,
 • Şirket hedefleri için işbirliğinde olan,
 • Sürekli paylaşımı esas alan,
 • İşini ilk defada doğru yapan,
 • Hedef ve amaçlara inanan,
 • İşini seven ve katılımda bulunan.

DEĞERLERİMİZ

Dürüstlük:

 • Hepimizin; çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize, ortaklarımıza ve tedarikçilerimize dürüst davranması zorunludur.


 • Yasalara Uygunluk:
 • Her birimiz yasaları harfiyen uygulamakla yükümlüyüz.
 • Entelektüel mülkiyete saygı duyarız.


 • Bireye Saygı:
 • Tüm paydaşlarımız tarafından ortaya konan yaratıcılığın, değişik bakış açılarının ve yeniliklerin hepimize yarar sağlayacağına inanırız.


 • İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği:
 • Sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmak yükümlülüğümüzdür.
 • Sağlık ve iş güvenliği kuralları tüm çalışanlara uygulanır.
 • Kendimizin ve çalışma arkadaşlarımızın iş güvenliğinden sorumluyuz.


 • Yurttaşlık:
 • İşimizi çevre sorumluluğu bilinci ile gerçekleştiririz.
 • Kaynaklarımızı verimli kullanırız.
 • Topluma örnek olacak davranışlar sergileriz.


 • Gizlilik:
 • Şirkete ait gizli bilgileri korumak sorumluluğumuzdur ve bu sorumluluk işten ayrılmakla sona ermez.
 • gizli bilgilerin şirket içinde izinsiz yayılımı iş anlayışımıza aykırıdır.


 • Güvenilir Olmak:
 • Açık ve serbest rekabete inanırız.
 • Rüşvet ya da cömert hediyelerin alınması yasaktır.
 • Yasal ve etik olmadığına inandığımız davranışların yönetime bildirilmesi iş ahlakımızın gereğidir.

 • Right Line
  Bottom Left Bottom Right
  Designed and Produced by Crema