Top Left Olmuksa   Sabac?International Paper Top Right
Left Line

 

2006 Yılı Faaliyet Raporu

2007 Yılı Faaliyet Raporu

2008 Yılı Faaliyet Raporu

2009 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2011 Yılı Faaliyet Raporu

2012 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu

 


Faaliyet Raporları
Şirket Bilgileri
Bilgilendirme Politikası
Ücretlendirme Politikası
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Kaydileştirilmeyen Hisse Senetlerinin Sahipleri Hakları
Esas Sözleşme
Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu Üyeleri
İmtiyazlı Paylar
Özel durum açıklamaları için lütfen tıklayınız.
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Genel Kurul Toplantı Gündemi

Genel kurul toplantılarına ilişkin toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri
Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları
Right Line
Bottom Left Bottom Right
Designed and Produced by Crema