Top Left Olmuksa   Sabac?International Paper Top Right
Left Line

 
Yönetim Kurulu
Başkan Jonathan Edward Ernst
Başkan Yardımcısı Jean-Marc Servais
Üye Kristien Florentine Maria Kaelen
Üye David John Higgins
Üye Metin Ünlü
Üye Atıl Saryal
 
Faaliyet Raporları
Şirket Bilgileri
Bilgilendirme Politikası
Ücretlendirme Politikası
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Kaydileştirilmeyen Hisse Senetlerinin Sahipleri Hakları
Esas Sözleşme
Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu Üyeleri
İmtiyazlı Paylar
Özel durum açıklamaları için lütfen tıklayınız.
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Genel Kurul Toplantı Gündemi

Genel kurul toplantılarına ilişkin toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri
Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları
Right Line
Bottom Left Bottom Right
Designed and Produced by Crema